Bran■larřmřz
TAEKWON-DO
KARATE-DO
KICKBOKS
BOKS
WUSHU KUNG FU
CAPOEIRA
AIKIDO
BODY BUILDING
AEROBIK-STEP
  Bilgi Servisleri
TŘrkiye Teakwondo Federasyonu
TŘrkiye Karete Federasyonu
Genšlik ve Spor Genel MŘdŘrlŘ­Ř
TŘrkiye Boks Federasyonu
TŘrkiye Kickboks Federasyonu
T.C. Kimlik No Sorgulama
Ţstanbul BŘyŘk■ehir Belediyesi
E-devlet
  Makaleler
Taekwondoda kemer sistemi
Taekwondonun de
Taekwondonun Ruhu
Taekwondoda Zamanlama
Taekwondonun bir bo
Y
Nefes al
  Sponsor Linkler
Sponsor Linkler
Zeytinburnu Belediyesi
Radyo Z
 
Hotel Yřldřz
▄nite 2000 Klima
 
  Duyurular
Deneme
Salonumuzun saunasř ašřlmř■třr.
KulŘp Ba■kanmřzdan Bayram mesajř
 
 
Antren÷r:

 
Antremanlardan kareler

 

 

Di­er resimleri g÷rmek išin resim galerisini ziyaret ediniz
 
Capoeira

Capoeira:

Portekizliler, 16. yy'─▒n 30'lu y─▒llar─▒nda, ┼čeker pancar─▒ üretimi için çal─▒┼čt─▒klar─▒ndan birçok i┼čçiye ihtiyaç duymu┼člard─▒. Bu yüzden, kendi yerlileri olan "Tupi"  k─▒z─▒lderililerini kölele┼čtirmeye çal─▒┼čt─▒lar.
 
K─▒z─▒lderililer i┼čçi de─čil, avc─▒ olduklar─▒ndan, o kadar yo─čun bir tempoya ayak uyduram─▒yorlard─▒, ama buna kar┼č─▒n yine de kölele┼čtirildiler. Portekizliler, köle kullan─▒m─▒nda uzman olmalar─▒na ra─čmen, k─▒sa bir süre içinde yüzbinlerce k─▒z─▒lderili çe┼čitli nedenlerle ölmü┼č ve bu nedenle kilise k─▒z─▒lderililerin kölele┼čtirilmesini yasaklam─▒┼čt─▒r.
 
 
Aç─▒k kalan i┼čçi bo┼člu─ču bir ┼čekilde doldurulmas─▒ gerekmi┼čtir. Bu dü┼čünceyle hareket eden Portekizliler, k─▒sa bir süre sonra, 1538 y─▒l─▒ndan sonra Afrika'dan Brezilya'ya 2-3 ile 18 milyon aras─▒nda bir say─▒da köle getirtmeyi ba┼čarm─▒┼čt─▒r. Kölelerin ço─ču, çok kötü ┼čartlar alt─▒nda kuzeydo─ču Brezilya'daki ┼čeker pancar─▒ üretim sahalar─▒nda çal─▒┼čt─▒r─▒l─▒m─▒┼čt─▒r.                              Bu dönemde, birçok köle kaçmaya çal─▒┼čm─▒┼č, kaçarken veya kaçt─▒ktan sonra "Capitães do mato" (orman─▒n kaptanlar─▒) taraf─▒ndan yakalan─▒p çok büyük cezalara çarpt─▒r─▒lm─▒┼člad─▒r. Capitães de mato'ya yakalanmadan kaçabilen köleler (o dönemde say─▒lar─▒ pek fazla de─čildi) ya┼čamlar─▒n─▒ tehlikeli ormanlarda sürdürmek üzere kurduklar─▒ "quilombos" ad─▒ ta┼č─▒yan köylere (topluluk) yönelmi┼člerdir. K─▒sa bir zaman sonra, Brezilya'n─▒n ormanlar─▒nda birçok quilombos kurulmu┼čtur.
 
Bunlar─▒n ba┼člang─▒c─▒ 16. yy'─▒n 90'l─▒ y─▒llar─▒nda, Palmares'in ormanlar─▒nda (bugünkü Alagoas) görülmü┼č ve say─▒lar─▒ sürekli artm─▒┼čt─▒r. Buna ra─čmen, quilombos say─▒s─▒ Portekiz askerlerine kar┼č─▒ koyabilecek ölçüde geli┼čmemi┼čtir. Bu durum, 14 ┼×ubat 1630 y─▒l─▒nda Hollandal─▒lar'─▒n üçbine yak─▒n askerle Portekiz ordusuna sald─▒rmas─▒yla de─či┼čmi┼č ve köleler ayaklanarak kaçma imkan─▒ bulabilmi┼člerdir. Palmarino'lulara kat─▒lan çok say─▒da köle, Palmarino'lular─▒n kendilerine olan güvenlerini artt─▒rm─▒┼čt─▒r.
 
   1635 y─▒l─▒nda, quilombo'lar─▒n ba┼č─▒na Gunga-Zumba (anlam─▒: büyük öncü) geçmi┼čtir. Gunga-Zumba önderli─či ele ald─▒ktan sonra, Hollanda ve Portekiz askerleri birçok kez Palmarino'ya sald─▒r─▒ düzenlemi┼č, ama her seferinde ba┼čar─▒s─▒z olmu┼člard─▒r.1667'den 1670'e kadar Pernambuco'nun güneyi Palmarino'lular─▒n egemenli─činde kalm─▒┼čt─▒r. 1676'da Pernambuco'nun o dönemki generali olan Pedro de Almedia, ac─▒mas─▒zl─▒─č─▒ ile ünlenen komutan, Fernão Carrilho'yu Palmarino'yu yerlebir etmesi için görevlendirmi┼čtir. 1667'de Palmarino'ya sald─▒r─▒lm─▒┼č ve ku┼čatma sonucunda Gunga-Zumba'n─▒n Amaro'da bulundu─ču ortaya ç─▒km─▒┼čt─▒r.

Komutan Fernão C. Gunga-Zumba'y─▒ ele geçirebilme amac─▒yla Amaro'ya sald─▒rm─▒┼č, ama aya─č─▒ndan a─č─▒r bir yara almas─▒na ra─čmen Gunga-Zumba kaçmay─▒ ba┼čarm─▒┼čt─▒r.

  1678'de Porto Calvo'ya geri dönen komutan, büyük ölçüde asker kaybetmesine ra─čmen, Portekiz halk─▒ taraf─▒ndan bir ┼čampiyon gibi kar┼č─▒lanm─▒┼čt─▒r. Generalin elinde 200'den fazla Palmarino esiri bulunmas─▒ndan dolay─▒, Gunga-Zumba'yla bir antla┼čmaya varmaya çal─▒┼čm─▒┼č ve sava┼člardan yorgun dü┼čen Gunga-Zumba antla┼čmay─▒ kabul etmi┼čtir. Bunun ard─▒ndan, Gunga-Zumba yan─▒na birçok Palmarino'luyu alarak Serinhaém'den 32 kilometre uzakl─▒kta bulunan Lucaû'daki bir rezerveye yerle┼čmi┼čtir. Herkes Palmarino'lular─▒n yenildi─čini dü┼čünürken, k─▒sa bir süre sonra halk yeniden ayaklanm─▒┼č ve yeni kral, öncekilerden daha ac─▒mas─▒z ve kararl─▒ olan Zumbi ba┼ča geçmi┼čtir.
 
 ─░lk quilombo'lar kurulmadan önce, tutsak dönemlerinde geli┼čtirilen Capoeira, Gunga-Zumba'n─▒n döneminde de kullan─▒lmas─▒na ra─čmen, en yo─čun Zumbi'nin döneminde kullan─▒lm─▒┼čt─▒r. Zumbi'yi yok etmek için birçok giri┼čimde bulunulmu┼č ve sonra Pernambuco'nun generali, "yabani" lakab─▒ tak─▒lm─▒┼č Domingos Jorge Velho'yu Bandeirantes'in ba┼č─▒na geçirerek, Zumbi'yi ve Palmarino'lular─▒ yakalamak üzere görevlendirmi┼čtir. Birçok kez sava┼ča girilmesine ra─čmen, Velho her seferinde ba┼čar─▒s─▒z olmu┼č, ama pes etmemi┼čtir. Pernambuco'nun zengin tabakas─▒, Palmarino'lular yüzünden birçok köle kaybetmi┼č ve bunun sonucunda generale bask─▒ yapmaya ba┼člam─▒┼člard─▒r. General, bunun üzerine 1694 y─▒l─▒nda Velho'ya, Palmarino'ya kar┼č─▒ 9000 asker vermi┼čtir. Bu sava┼č Palmarino tarihinde ikinci en büyük sava┼č olmu┼čtur. Velho ba┼čar─▒s─▒z olmak üzereyken, Macaco (Palmarino'da bir quilombo)'nun önüne alt─▒ tane top getirtmi┼č ve Palmarino'lular─▒ geri çekilmeye zorlam─▒┼čt─▒r. Bu sistemi bir raya oturtarak, Velho tüm köyleri birer birer y─▒kmaya ba┼člam─▒┼čt─▒r. Sava┼č bittikten sonra, Palmarino'lular─▒n çok az─▒ hayatta kalm─▒┼čt─▒r ve bunlardan birisi de Zumbi'dir.
 
Kitaplarda anlat─▒lana göre, Zumbi çok yak─▒n bir arkada┼č─▒ olan Antônio Soares'in ihbar─▒ üzerine öldürülmü┼čtür, çünkü Soares Portekizlilerin tutsa─č─▒ konumunda oldu─čundan, i┼čkencelere daha fazla dayanamayarak Zumbi'yi ele vermi┼čtir.

 20 Kas─▒m 1695'de Gongoro'da Zumbi Soares'le kar┼č─▒la┼čm─▒┼č ve sar─▒ld─▒klar─▒ s─▒rada, Soares Zumbi'nin karn─▒na bir hançer saplam─▒┼čt─▒r. Aniden meydana ç─▒kan Portekiz askerlerinden kaçmaya çal─▒┼č─▒rken, Zumbi bir ki┼čiyi öldürmü┼č ve birçok ki┼čiyi yaralam─▒┼čt─▒r.
 

 Zumbi'nin ölümü ile Palmarino direni┼či sona ermi┼čtir. Palmarino'nun tarihi Capoeira'n─▒n da tarihi olmu┼čtur, çünkü siyah kölelerin ate┼čli silahlara kar┼č─▒ kulland─▒klar─▒ en büyük silahlar─▒ Capoeira'yd─▒. Bundan dolay─▒, 13 May─▒s 1888 Brezilya'daki "abalição" (köleli─čin kalkmas─▒)'dan sonra isyanc─▒lar─▒n vazgeçilmez silah─▒ Capoeira da yasaklanm─▒┼čt─▒r. Bu engellere ra─čmen, siyah kültürün bir ö─česi olan Capoeira hayatta kalmay─▒ ba┼čarabilmi┼čtir.
 

 " Vücutlar─▒ silahlar─▒yd─▒.

Danslar─▒ ise kamufle.

Bu gizlilik ayn─▒ zamanda da onlar─▒n hayat felsefesi ve kültürü oldu."

 

 
Ders Saatleri:
 
DERS SAATLERŢ
PAZARTESŢ 21:30-23:00
CUMA 21:30-23:00
CUMARTESŢ 22:00-23-30
   

 

  ▄ye Giri■i
  Üye Ol Sifremi Unuttum
Kullanıcı Adı:
Şifre:
 

  Ayřn Sporcusu
Taekwondo

Yeni Seçim Yapřlacaktřr

  Ţdeal Kilonuzu Hesaplayřn
Boyunuz: cm
Kilonuz: kg
Ya■řnřz:
Cinsiyet:
 
Ţdeal Kilo kg
Fark kg
 
Ana Sayfa á| Ders Saatleriá| Y÷netim Kuruluá| Ţleti■imá| Sponsorlarřmřzá| Galeri                                                                                                  Copyright ę 1991-2014 Zeytinburihtisas.com