Bran■larřmřz
TAEKWON-DO
KARATE-DO
KICKBOKS
BOKS
WUSHU KUNG FU
CAPOEIRA
AIKIDO
BODY BUILDING
AEROBIK-STEP
  Bilgi Servisleri
TŘrkiye Teakwondo Federasyonu
TŘrkiye Karete Federasyonu
Genšlik ve Spor Genel MŘdŘrlŘ­Ř
TŘrkiye Boks Federasyonu
TŘrkiye Kickboks Federasyonu
T.C. Kimlik No Sorgulama
Ţstanbul BŘyŘk■ehir Belediyesi
E-devlet
  Makaleler
Taekwondoda kemer sistemi
Taekwondonun de
Taekwondonun Ruhu
Taekwondoda Zamanlama
Taekwondonun bir bo
Y
Nefes al
  Sponsor Linkler
Sponsor Linkler
Zeytinburnu Belediyesi
Radyo Z
 
Hotel Yřldřz
▄nite 2000 Klima
 
  Duyurular
Deneme
Salonumuzun saunasř ašřlmř■třr.
KulŘp Ba■kanmřzdan Bayram mesajř
 
 
Antren÷r:

 
Antremanlardan kareler

 

 

Di­er resimleri g÷rmek išin resim galerisini ziyaret ediniz
 
Wushu Kung-fu

Wushu

Vu┼×u (VU ┼×U) Türkçe telaffuzu

VU ┼×U : Güç i┼č, zor teknik ve sanat anlam─▒na gelir. Vu ┼×u, Çin savunma sanatlar─▒n─▒n genel ad─▒d─▒r. Çin d─▒┼č─▒nda genelde Kung-Fu olarak tan─▒mlanan spor türleri de buna dahildir. 3000 y─▒ldan fazla bir tarihi vard─▒r. Bugüne kadar yüzlerce Vu ┼×u stili ve binlerce form (Tao-Lu) geli┼čtirilmi┼čtir.

Kelime anlam─▒ olarak sava┼č sanatlar─▒ olarak bilinir. Çin de kung-fu ad─▒ ile geli┼čen tüm sistemleri bir çat─▒ alt─▒na toplam─▒┼čt─▒r.
Eski Çin’de Kung-fu ad─▒ ile bilinen tüm ç─▒plak el ve silahl─▒ dövü┼č teknikleri zaman ilerledikçe yüzlerce stil ve sisteme ayr─▒ld─▒. Geçmi┼čten bu yana Çin’li yetkililer bu yüzlerce kung-fu stilini bir araya toplamak için çal─▒┼čmalar yapmakta ancak stil önderlerinin birbirleriyle anla┼čamamas─▒ sonucu bu hayal gerçekle┼čememektedir.
Zamanla bu görü┼č kabul görmeye ba┼člam─▒┼č ve ülkenin bir çok ustas─▒ wushu ad─▒ alt─▒nda genel bir birlik olu┼čturmaya ba┼člam─▒┼člard─▒r. Bu birli─če kar┼č─▒ ç─▒kan ustalar ise kendi geleneksel sistemlerini ─▒srarla sürdürmeye devam etmi┼člerdir.
Bir süre sonra wushu daha çok halk─▒n üst seviye ya┼čayan kesiminde itibar görmeye ba┼člam─▒┼č,üst düzey askerler,i┼č adamlar─▒,sanatç─▒lar ve aristokrat lar aras─▒nda çal─▒┼č─▒lmaya ba┼članm─▒┼čt─▒r.
Bunun kar┼č─▒s─▒nda da alt tabaka halk çiftçi,esnaf,ö─črenciler geleneksel kung-fu stillerini çal─▒┼čmaya devam etmi┼člerdir.
Çin’deki kültür devriminden sonra Mao zaman─▒ndanda bu bölünmü┼člü─če bir son veri┼čmi┼č ve tüm Çin’de sava┼č sanatlar─▒ ve stilleri wushu ad─▒ ile an─▒lmaya ba┼članm─▒┼čt─▒r. Oldukça zor uygulanan bu karar disiplinli bir çal─▒┼čma sonucu kabul görmü┼čtür.
Müsabaka ve tao bölümlerinden olu┼čan wushu çe┼čitli iddialara göre çok eski tarihlerde çal─▒┼č─▒lm─▒┼čt─▒r. genel olarak tarihçiler wushu’yu shaol─▒n kung-fu’su ile bir tutmakta ve o sistemden geldi─čini iddia etmektedirleri.ancak baz─▒ tarihçiler wushu’nun shaol─▒n sisteminden çok ayr─▒ ve eski bir sitem oldu─čunu idda ederler.
Ancak genel olarak tüm tarihçiler Çin’deki tüm sava┼č sanatlar─▒n─▒n shaol─▒n kökeninden geli┼čti─čini kabul etmi┼člerdir. Bu noktada kung-fu bölümünde de belirtilen Kung-fu da Türklerin etkisi ba┼čl─▒kl─▒ konumuzuda burada önemle belirtmek gerekir. Türk’lerin Kung-fu üzerindeki realite etkisi dolay─▒s─▒yla wushu içinde geçerlidir. Bu konu hakk─▒nda lütfen Kung-fu bölümüne bak─▒n─▒z.
Çin’de ve tüm Dünyada wushu ve Kung-fu tart─▒┼čmas─▒ devam etmektedir. Halen wushu’yu kabul edemeyenler ve ayr─▒ alternatif federasyon birlikler kuranlar vard─▒r. Tüm bunlara ra─čmen wushu tüm kural ve kaideleri ile Dünyan─▒n pek çok ülkesinde yerle┼čmi┼č ve çal─▒┼č─▒lmaktad─▒r.2008 olimpiyatlar─▒na girmek için haz─▒rlanan wu shu kendi aln─▒nda sava┼č sanatlar─▒ içerisinde en popüler sitemlerden biridir.

Çin'de kurulan Uluslar aras─▒ Wu shu birli─či IWF de tek ve en do─čru oldu─čunu idda etti─či Kung-fu yada Wu shu tarihini yaz─▒l─▒ hale getirmi┼čtir.Wu shu birli─činin kurumlar─▒nca yazd─▒r─▒lan bu eserlerde yay─▒nlanan tarihçelere kar┼č─▒ çok ilginçtirki,bir çok usta,kaynak eserlerinde kar┼č─▒ ç─▒km─▒┼člar,bu tarihçelerin tam anlam─▒yla gerçekleri yans─▒tmad─▒─č─▒n─▒ idda etmi┼člerdir.
Dünyada'ki tüm Kung-fu stillerini bir çat─▒ alt─▒na toplayarak,tek sistem müsabaka ve tao yar─▒┼čmalar─▒yla birlik olu┼čturmaya çal─▒┼čan ve Çin devletinin kültür bakanl─▒─č─▒nca her siyasi dönemde özellikle desteklenen Wu shu birli─čine,gerek Çin'de gerekse dünyadaki'bir çok Kung-fu ustas─▒ kar┼č─▒ ç─▒km─▒┼člar ve kat─▒lmam─▒┼člard─▒r.

Bu kar┼č─▒ ç─▒k─▒┼č─▒n sebebleri ise Wu shu birli─činin Kung-fu sisteminin evrenselli─čini bozdu─čunu, sistemi bir Japon karete'si gibi kal─▒pla┼čt─▒rmaya çal─▒┼čt─▒─č─▒,geleneklerin ayaklar alt─▒na al─▒nd─▒─č─▒ ve bir çok geleneksel orjin'in yok edildi─či ve en önemlisi bu yaz─▒lan tarihin Çin halk cumhuriyeti'nin hükümetleri taraf─▒ndan,devlet siyasaseti ve ideolojisi ile yazd─▒r─▒ld─▒─č─▒d─▒r.

Tüm bu kar┼č─▒t görü┼čleri de─či┼čik bir ac─▒dan payla┼čan önemli bir gurupta Budizm'i tam anlam─▒yla ya┼čamaya çal─▒┼čan ve bu spor'la olan irtibatlar─▒ koparmay─▒p Budist geleneklere göre çal─▒┼čan rahiplerdir.

Bu rahiplerin iddalar─▒na göre,manast─▒rlarda sistemle┼čen ve kimli─čini bulan Kung-fu'nun tamam─▒ ile dinsel bir çal─▒┼čma metodu oldu─ču,sistemin içerisinde asla de─či┼čtirilemeyecek dinsel temalar─▒n var oldu─ču ve bunlar─▒n glabolle┼čme u─čruna yok edildi─čidir.Tüm bu görü┼čler etraf─▒nda birle┼čip Wu shu birli─čine alternatif olarak gerek Çin'de gerekse Dünya'n─▒n bir çok ülkesinde alternatif Wu shu veya Kung-fu organ─▒zasyonlar─▒ kurulmu┼čtur.Ancak tüm bu kar┼č─▒ hareketlere ra─čmen,Çin devletinin deste─čiyle Wu shu organ─▒zasyonu kendini tüm dünyaya kabul etttirmi┼č hatta Avrupa fedarayonu EWF'yi dahi kurdurmu┼čtur.

Wu shu fedarasyonu'na kar┼č─▒ görü┼č belirten ustalar─▒n hakl─▒ olabilecekleri konular─▒n olabilece─či kesindir.Bizimde sitemizde idda etti─čimiz Kung-fu'da Türk'lerin etkisi adl─▒ gerçekler,Wu shu birli─či taraf─▒ndan asla gündeme getirilmemi┼čtir.

Demekki Çin devletinin siyasi ideolojisi do─črultusunda ┼čekille┼čen Wu shu birli─či,önemli tarihsel gerçeklerin bir k─▒sm─▒na çifte standart uygulayarak göz ard─▒ etmi┼čtir.

WU SHU Nedir?

Gerçekte, sald─▒r─▒ ve savunman─▒n yan─▒nda akrobasi ve baleye benzer kartografik hareketler ve Uzakdo─ču felsefi Vu ┼×u ad─▒ alt─▒nda toplan─▒r. Bununla beden ve ruhun uyumu sa─član─▒r. ─░nsan karakterinin geli┼čtirilmesi iradenin ve ö─črenme kabiliyetinin güçlenmesi ve ho┼čgörülü davran─▒┼č biçimi sa─član─▒r.

Vur ┼×u uygulamas─▒, sadece yar─▒┼čmay─▒ ö─čretmez. Pratik zeka ile ba┼čar─▒y─▒ sa─člayan, ruh ve moral gücü veren bir sistem olup, ayn─▒ zamanda konsantrasyonu geli┼čtiren bir antrenman türüdür.

Antrenmanlarda esas olan, vücudun her bölümünü ayr─▒ ayr─▒ çal─▒┼čmaktad─▒r. Vu ┼×u'da denge, solunum egzersizleri, esneklik, dü┼čünce pratik zeka ve meditasyon önemlidir. Bu, beden sa─čl─▒─č─▒n─▒ en iyi ┼čekilde etkiler.

Vu ┼×u ad─▒ alt─▒nda hareket formlar─▒ (TAO-LU ) zorunlu, geleneksel, serbest, aletli aletsiz olarak s─▒n─▒fland─▒r─▒l─▒r.

Yine Vu ┼×u ad─▒ alt─▒nda müsabakalar SANSHOU kurallar─▒ çerçevesinde SANDA ismi ile yap─▒l─▒r.

Sanda Çin'de çok eski zamanlara dayanan geleneksel bir spor türüdür
.LE─░ TA─░ ad─▒ ile bilinen ,Bu dövü┼č biçimi Çin'li halk─▒n çok eski bir gelenek olarak bildikleri ve sonraki zamanlarda LE─░ TA─░ olarak adland─▒r─▒lan ve halk─▒n gerek e─člence gerek para için gerekse bedensel geli┼čme olarak herkese aç─▒k bir dö─čü┼č ┼čekli olan güre┼č,tekme ve yumruktan olu┼čan bu gelenekle sürdürüyorlard─▒.

O dönemde yava┼č yava┼č geli┼čmeye ba┼člayan Shaol─▒n manast─▒rlar─▒ndaki Kung-fu'ya alternatif olarak görülen bu dövü┼č biçimi,Rahipler tarf─▒ndan tamamen ilkel ve dini kurallara ayk─▒r─▒ bulunmu┼č,Bu dö─čü┼č türünü,kesinlikle reddediyor ve manast─▒rdaki e─čitimleri'nin içine asla kabul etmiyorlard─▒


Vu ┼×u stilleri ┼ču bölümlere ayr─▒l─▒rlar:

Güney,
Kuzey
Sert
Yumu┼čak
H─▒zl─▒
Yava┼č
Uzun
K─▒sa
Yüksek
Derin

Vu ┼×u, ilk olarak 1985'de Avrupa Vu ┼×u Federasyonu (E.W.F.) kurarak organize oldu.
Daha sonra 1988'de Uluslararas─▒ Vu ┼×u Federasyonu Pekin'de kurularak daha da geni┼čledi.
Bugün 83 ülkede federasyonu bulunmaktad─▒r. Vu ┼×u'da yüzlerce stil ve binlerce form oldu─čundan yar─▒┼čmalar belli standartlarda yap─▒lmakta idi. Bunun üzerine 45 Vu ┼×u profesörü biraraya gelip Vu ┼×u'yu standardize ettiler.
Böylece a┼ča─č─▒daki yar─▒┼čma bölümleri olu┼čtu.

A. TAO- LU B. SANSHOU
1. NAN QUAN 1. SANDA
2. CHANG QUAN
3. TA─░C─░ QUAN
4. KILIÇ
5. GEN─░┼× KILIÇ
6. MIZRAK
7. SOPA
TAO LU Kata veya toa olarak bilinen bir çe┼čit hayali dövü┼č sitemidir. yukar─▒da belirtilen bölümler içerinde yap─▒l─▒r. Baz─▒ bölümleri ola─čanüstü akrobasi ve yer jimnasti─či hareketleri gerektirir. di─čer bran┼člar─▒n kata çal─▒┼čmalar─▒ndan çok farkl─▒ bir çal─▒┼čma metodu vard─▒r. Çok uzun soluklu bir antrenman süreci isteyen tao sistemini vucud yap─▒s─▒ ilede orant─▒l─▒ bir metoddur.uzun ve k─▒sa boylu esnek ve sert vucud anatomilerine göre de─či┼čik stiller vard─▒r. Vucud anatomisi her nas─▒l olursa olsun tao çal─▒┼čmak isteyen bir insan bu sistemde kendine yer bulabilir. Silahl─▒ bölümler ise ayr─▒ bir maharet ve ustal─▒k gerektirir. Çe┼čitli sava┼č silahlar─▒n─▒n h─▒zl─▒ ve maharetle kullan─▒lmas─▒ yar─▒┼čmalarda puan getiren hususlard─▒r. SANDA Wushu’nun müsabaka ┼čeklidir.ipsiz ve yerden yüksek bir ring üzerinde yap─▒l─▒r.kask,kogi,eldiven,seftgard,ayak koruyucu,di┼člik gibi koruyucu malzemelerle müsabakalar gerçekle┼čir. Müsabaka içerisinde boks,güre┼č,thai boks ve geleneksel kung-fu dö─čü┼čleri vard─▒r. Bir müsab─▒k bu karmay─▒ maç içerisinde yakalamak zorundad─▒r. Ancak bir sanda müsab─▒k─▒ ne bir güre┼čçi,ne bir boksör,nede thai boksçudur.tüm bu sistemlerin teknikleri sanda felsefesi içerisinde kar─▒┼čm─▒┼č ve ortaya mükemmel bir R dövü┼č sistemi ç─▒km─▒┼čt─▒r. Sanda müsabakalar─▒ çok sert geçmektedir. Bu yüzden iyi bir e─čitim almayan sporcu maçlara asla sokulmaz.

 
Ders Saatleri:
 
DERS SAATLERŢ
PAZARTESŢ 21:30-23:00
ăARŮAMBA 21:30-23:00
CUMA 20:30-22:00
   

 

  ▄ye Giri■i
  Üye Ol Sifremi Unuttum
Kullanıcı Adı:
Şifre:
 

  Ayřn Sporcusu
Taekwondo

Yeni Seçim Yapřlacaktřr

  Ţdeal Kilonuzu Hesaplayřn
Boyunuz: cm
Kilonuz: kg
Ya■řnřz:
Cinsiyet:
 
Ţdeal Kilo kg
Fark kg
 
Ana Sayfa á| Ders Saatleriá| Y÷netim Kuruluá| Ţleti■imá| Sponsorlarřmřzá| Galeri                                                                                                  Copyright ę 1991-2014 Zeytinburihtisas.com